Center for Union Facts logo

Union Facts

Industrial, Tech & Prof Employees Union

Political Action Committee

Donations by Party

Donations by Politician

PoliticianPartyTotal Contributed
Robert E. Andrews (D)D$15,300
Neil Abercrombie (D)D$11,420
Joe Sestak (D)D$8,000
Bob Weygand (D)D$7,000
John Barrow (D)D$6,000
Frank A. LoBiondo (R)R$4,000
Donald M. Payne (D)D$3,700
David R. Obey (D)D$3,500
Bob Etheridge (D)D$2,500
Albert R. Wynn (D)D$2,500
Lynn Woolsey (D)D$2,500
Charles B. Rangel (D)D$2,000
Bill Nelson (D)D$2,000
Heather A.Wilson (R)R$2,000
Jack Reed (D)D$2,000
Tim Johnson (D)D$2,000
Paul S Sarbanes (D)D$1,500
Don Young (R)R$1,500
Norm Dicks (D)D$1,500
Brad Ellsworth (D)D$1,000
Bill Martini (R)R$1,000
Robert G. Torricelli (D)D$1,000
William L Clay (D)D$1,000
Xavier Becerra (D)D$1,000
Kay R. Hagan (D)D$1,000
Nancy Pelosi (D)D$1,000
Allen Boyd (D)D$1,000
Brad Miller (D)D$1,000
Major R. Owens (D)D$1,000
Jim Nelson (D)D$1,000
Lin Whitworth (D)D$1,000
Chris Kouri (D)D$1,000
Chaka Fattah (D)D$1,000
Dina Titus (D)D$1,000
Pete Stark (D)D$1,000
Robert G Torricelli (D)D$1,000
Tom Sawyer (D)D$1,000
Heather Wilson (R)R$1,000
Jesse Jackson Jr (D)D$500
Julia Carson (D)D$500
Louise M. Slaughter (D)D$500
Joe Turnham (D)D$500
Thomas (Spike) Wilson (D)D$500
Tim Roemer (D)D$500
Brad Sherman (D)D$500
John L Byron (D)D$500
Bill Shuster (R)R$500
Mary L Landrieu (D)D$500
Jill Ann Sadowsky Docking (D)D$500
Jeff Bingaman (D)D$500
Phil English (R)R$500
Sally Thompson (D)D$500
John M. Spratt Jr (D)D$500
Bill Pascrell Jr (D)D$500
William L. Clay Jr (D)D$500
Dale E. Kildee (D)D$500
Bill Lipinski (D)D$500
Mary L. Landrieu (D)D$500
Thomas J Manton (D)D$500
Mark Begich (D)D$500
Pete King (R)R$500
Jack Metcalf (R)R$500
John Lewis (D)D$500
Mike Dugan (D)D$500
Daniel J Rosenberg (D)D$200
Felix J Grucci Jr (R)R$50
Curt Weldon (R)R$-450